Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Samråd med EU-kommissionen om marknaden för fasta telefonitjänster

2016-10-25

Andra samråd angående marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1)

2016-10-19
2016-11-03 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - eCall-tillägg i PTS nödsamtalsföreskrifter - dnr 16-7792

2016-09-27 Skriftliga synpunkter senast 28 oktober 2016.

Remiss av PTS uppdaterade förstudierapport 450 – 470 MHz

2016-09-14 Skriftlig kompletterande information och/eller synpunkter önskas senast 29 september 2016.

PTS efterfrågar synpunkter på ny studie om ekonomisk effekt av spektrumanvändning

2016-09-09
2016-11-07 Inkomen synpunkt publicerad.

Remiss av förstudie i 3,5 GHz-bandet

2016-08-30 Sista dag för svar är 13 september

Remiss om upphävande av PTS allmänna råd om information om tjänstekvalitet

2016-08-12 Sista dag att lämna synpunkter är 29 augusti 2016.

Remiss av förslag till koordineringsavtal med Norge gällande bredbandiga landmobiltjänster i 1800 MHz-bandet

2016-07-11 Skriftliga synpunkter senast 18 augusti 2016.

Samråd med EU om marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

2016-06-22

Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet

2016-06-22 2016-09-19 Inkomna yttranden publicerade.

sida 3 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »