Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

EU-samråd av förslag till beslut radio i marknätet

2010-01-04 EG-kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna har till den 4 feruari 2010 på sig att inkomma med synpunkter.

Remiss angående PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2009-12-18 Skriftliga yttranden ska ha kommit in till PTS senast 26 januari 2010.
2010-02-24 Sammanställning av inkomna remissvar publicerad.

Samråd om ändringar i föreskrifter om beräkning av operatörers priser

2009-12-16 Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast 27 januari 2010.

Remiss angående beslutsförslag om tillstånd och villkor i 1800 MHz-bandet

2009-12-08 Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till PTS senast 19 januari 2010.

Kommunicering av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde och Bredbandstillträde för grossistledet

2009-11-10 Synpunkter lämnas senast 24 november 2009.
2009-11-24 Synpunkter på kommuniceringen har kommit in.

Andra samrådet av förslag till beslut Radioutsändning i marknätet

2009-10-13

Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet

2009-09-28 Svar på konsultationen ska ha inkommit till PTS senast 30 oktober 2009.

EU-samråd av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet

2009-09-17 Synpunkter tas emot senast den 19 oktober 2009.

Remiss av ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

2009-09-03 Skriftligt yttrande ska ha inkommit senast den 2 oktober 2009.

EU-samråd av förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering, Fast samtalsterminering samt Samtalstransitering

2009-09-01

sida 21 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »