Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Andra samrådet av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet

2009-07-06 Andra samrådet av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet.
2009-08-29 - Yttranden på samrådet har publicerats.

Remiss av ändringar i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:4) om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2007:4) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare samt PTS allmänna råd (PTSFS 2008:5) till föreskrifterna

2009-06-24

Andra samrådet av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde och Bredbandstillträde för grossistledet

2009-06-17 2009-09-04 Yttranden på samrådet publicerade.

Remiss av PTS allmänna råd om information om priser, taxor och allmänna villkor

2009-06-12

Remiss av PTS allmänna råd om underrättelse vid villkorsändring

2009-06-12

Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd att använda radiosändare i 3,7 GHz-bandet samt allmän inbjudan till ansökan

2009-06-10 Skriftliga yttranden över remissen ska ha kommit in till PTS senast den 17 augusti 2009.

Remiss av rapporten Strategisk agenda 2010

2009-06-04 Sista dag för att lämna synpunkter var den 26 juni 2009.
2009-08-04 Ytterligare synpunkter på rapporten publicerade.

Samråd av förslag till beslut Radioutsändning i marknätet

2009-05-14

Remiss av förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:4) om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2007:4) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

2009-05-04 Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 22 juni 2009.

Andra samrådet av förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering, Fast samtalsterminering samt Samtalstransitering

2009-04-20 2009-06-05 Yttrande publicerat.

sida 22 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »