Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 28 GHz-bandet

2009-04-08 Skriftliga yttranden över remissen ska ha kommit in till PTS senast den 6 maj 2009.
Remissvar publicerade 2009-05-14

Samråd av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet

2009-03-19 Synpunkter på förslaget publicerade 28 april 2009.

Samråd om målbild samtrafik 09-1938/23

2009-03-09 Samråd med operatörer pågår till den 4 maj 2009.

Samråd om förslag till beslut rörande tillstånd i GSM 900-bandet - 08-12019

2009-02-04 Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till PTS senast 4 mars 2009.

Samråd av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde och Bredbandstillträde för grossistledet

2008-12-18 Yttranden på samrådet har publicerats 2009-04-08.
Kompletterande svar från TeliaSonera publicerat 2009-04-22.

Remiss av rapporten Vilka tjänster och nät omfattas av lagen om elektronisk kommunikation?

2008-10-31 Svar senast 1 december 2008.

Samråd av förslag till beslut Fast tillträde och Fast samtrafik

2008-10-23 Ytterligare yttranden på samrådet finns nu publicerade här 2008-12-08

Samråd om ändring av tillståndsvillkor i 3,5 GHz-bandet

2008-10-10

Remiss av förslag för ny nummerserie för mobil­telefonitjänster

2008-09-24

Samråd om förslag till ändringar i Generic Telecom AB:s tillstånd - 07-9180 - 19 september 2008

2008-09-19

sida 23 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »