Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss av undantagsföreskrifter - 3 juni 2008

2008-06-03

Remiss av rapporten Strategisk agenda 2009

2008-05-30 PTS ger marknadens aktörer tillfälle att lämna synpunkter på myndighetens utkast till den strategiska agendan. Sista dag för att lämna synpunkter är 13 juni 2008.

Samråd om ändring av tillståndsvillkor 3,5 GHz-bandet - 16 april 2008

2008-04-16

Samråd om behovet av särskilda frekvenser för användning av hundspårningsutrustning och förslag om att sådan användning ska undantas från tillståndsplikt - 15 april 2008

2008-04-15 Yttranden ska ha kommit in till PTS senast den 9 maj 2008.

Förslag på generiska föreskrifter om spektrumauktioner - 10 april 2008

2008-04-10

Remiss av nödsamtalsföreskrifter - 07-7892 - 7 april 2008

2008-04-07 PTS skickar idag ut på remiss förslag till föreskrifter och konsekvensutredning angående förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst.

Remiss avseende öppnande av nya nummerserier för mobiltelefonitjänster

2008-04-04 PTS undersöker möjligheten att öppna nya nummerserier för mobiltelefonitjänster i nuvarande nummerserie 074.

Utkast till rapport om svart fiber – marknad och konkurrenssituation

2008-03-25 Synpunkter på utkastet till rapport kan lämnas fram till och med den 25 april 2008

Samråd om ändring av tillståndsvillkor - 07-13458 - 22 januari 2007

2008-01-22

Remiss - Förslag om ändring i telefoninummerplanen gällande användning av 90-serien

2007-12-06

sida 24 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »