Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Avbrutet formellt samråd – förslag till beslut på marknaderna för telefonitjänster som tillhandahålls via fast nätanslutningspunkt

2005-03-08

Samråd - Förslag till beslut avseende förpliktelse att tillhandahålla anslutning till det allmänna telefonnätet till en fast nätanslutningspunkt

2005-02-02

Remiss marknad - Förslag till segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation

2005-01-17

Informellt samråd - marknaderna för hyrda förbindelser i grossistledet

2004-12-20

Remiss - förslag till föreskrift om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter

2004-12-14

Remiss - Förslag gällande NDC för fasta icke geografiska abonnentnummer - dnr 04-9468

2004-12-10

Formellt samråd – förslag till beslut på marknaderna för tillträde till fasta telefonnätet för hushåll och företag

2004-11-17

Remiss - PTS förslag att upphäva föreskrifter och allmänna råd av äldre datum (1994-2002)

2004-11-02

Remiss - Förslag till föreskrift om tilldelning av 450-tillståndet

2004-10-18

Remiss - utkast till uppdaterad hybridmodell - del 2

2004-10-14

sida 31 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »