Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Första samråd av marknadsanalys för fasta telefonitjänster

2016-05-13 Skriftliga synpunkter senast 13 juni 2016.
2016-06-15 Inkomna yttranden publicerade.

Remiss på delprojekt 1 inom Robust fiberanläggning

2016-05-02 Skriftliga synpunkter senast 17 maj 2016.

Konsultation 450 MHz-bandet (450-470 MHz)

2016-04-26 PTS ger möjlighet att lämna kompletterande information

Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14 i 1800 MHz-bandet och allmän inbjudan till ansökan

2016-04-20 Skriftliga synpunkter senast 1 juni 2016.
2016-06-08 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss av allmän inbjudan till auktion i 700 MHz-bandet

2016-04-15
2016-05-30 Inkomna synpunkter publicerade.

Andra samråd om förslag till beslut angående marknaden mobil samtalsterminering samt reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta

2016-04-14 Skriftliga synpunkter senast 11 maj 2016.
2016-04-28 Inkomna synpunker.

Samråd angående förslag till beslut om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknätet

2016-04-07 Skriftliga synpunkter senast 5 maj 2016.
2016-04-28 Inkomna synpunkter.

Remiss – upphävande av PTS föreskrifter om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt

2016-03-17 Skriftliga synpunkter senast 18 april 2016.

Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland för landmobila tjänster i 450 MHz-bandet

2016-03-16

Remiss angående PTS förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

2016-02-23 Skriftliga synpunkter senast 22 mars 2016.
2016-04-04 Inkomna synpunkter publicerade.

sida 5 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »