Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Samråd om förlängt krav på mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet

2015-08-24

Konsultation 700 MHz tilldelningsprojekt

2015-06-11 Skriftliga svar senast 21 augusti 2015.

EU-samråd av uppdaterad kalkylmodell för mobilnät - dnr 15-1823

2015-05-22

Remiss av PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2015-05-05 Yttranden senast 5 juni 2015.
2015-07-08 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet

2015-05-04 Synpunkter senast 1 juni 2015.
2015-06-02 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd över förslag till ändrade villkor för tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet

2015-04-29
2015-05-18 Inkomna yttranden publicerade.

Samråd 2 om uppdaterad kalkylmodell för mobilnät – dnr 15-1823

2015-04-22 Samrådssvar senast 13 maj 2015.

Remiss - PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2015-03-26 Yttrandens senast 25 april 2015.

Samråd om uppdaterad kalkylmodell för mobilnät - dnr 15-1823

2015-03-18
2015-03-23 Uppdaterad kalkylmodell
2015-04-22 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - PTS förstudierapport 1800 MHz

2015-03-03
2015-03-26 Obs! Svarstiden utökad till den 13 april.
2015-05-22 Inkomna synpunkter publicerade.

sida 7 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »