Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss av uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

2014-09-10

Remiss angående framtida kategorisering av dirigeringsprefix

2014-08-20

Remiss av PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz

2014-06-03 Synpunkter senast 19 juni 2014.
2014-08-12 Remissvar publicerade.
2014-07-11 Remissammanställing publicerad.

Remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2014-06-02 Synpunkter senast 23 juni 2014

EU-samråd av nya termineringspriser för röstsamtal i mobilnät

2014-05-23 EU-kommissionen har till den 23 juni att svara.

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2014-04-16 Skriftligt yttrande senast 15 maj 2014.
2014-06-13 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd om uppdaterad kalkylmodell och kalkylränta (WACC) för mobilnät - dnr 13-10332

2014-04-11 Samrådssvar senast 9 maj 2014.
2014-04-16 Dokumentet Kostnadsresultat uppdaterat.
2014-05-15 Samrådssvar publicerade.

Förslag till upphävande av PTS föreskrifter (2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2014-02-26

Remiss angående förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande allokering av NDC

2014-02-21 Synpunkter senast 14 mars 2014.

Remiss av förslag till spektrumstrategi

2014-02-14 Svar på remissen senast 10 mars 2014.
2014-02-20 Presentation från hearingen publicerad.
2014-03-17 Inkomna synpunkter publicerade.

sida 9 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »