Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss av förslag till strategi för telefoninummerplanen

2014-02-11 Yttranden ska ha inkommit senast

Synpunkter på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde

2014-02-07 Skriftliga synpunkter senast 7 mars 2014.
2014-03-10 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss av förslag till ändring av telefoninummerplanen

2013-12-03 Skriftligt yttrande senast 8 januari 2014.

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

2013-12-03 Synpunkter senast 7 januari 2014.

Samråd om hanteringen av nummer för SMS-innehållstjänster

2013-11-22 Synpunkter senast 13 december 2013.
2014-02-04 Inkomna yttranden publicerade.

EU-samråd angående uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet samt tillhörande dokumentation

2013-10-24 EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunker.

Remiss av föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av radiotillstånd

2013-10-10 Skriftliga yttranden senast 6 november 2013.
2013-12-20 Remissammanställning och inkomna yttranden publicerade.

Andra remiss 70/80 GHz-banden

2013-10-04 Synpunkter senast 14 november 2013.
2013-12-12 Remissyttranden och remissammanställning publicerade.

Möjlighet att lämna synpunkter på nya upplagor av dokument till fasta hybridmodellen

2013-09-23

EU-samråd om förslag till beslut på marknaden för fast samtalsterminering

2013-09-20 EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunker.
2013-10-21 EU-kommissionens svar publicerat.

sida 10 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »