PTS remissvar - ”Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten” (SOU 2016:65)

2016-12-16