Remissvar

Här publicerar vi remissvar från PTS.

Om du vill se remissvaren uppdelade per år kan du välja årtal i vänstemenyn.

Remissvar angående direktiv för energianvändning samt direktiv för märkning av däck - 08-12223

2009-01-23 PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter på de remitterade förslagen.

Remissvar: Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2008-12-18

Remissyttrande: Framtidens svenska e-legitimation - 08-10700

2008-11-27

Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

2008-11-27

Remissvar: Effektivare signaler (SOU 2008:72)

2008-10-31

Remissvar: ”EG-kommissionens förslag till revidering av Europa­parlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign av energi­användande produkter” - 08-9906

2008-10-24

PTS remissvar till Radio och TV-verket (RTVV) angående ansökan till RTVV om utökade sändningsområden för privat lokalradio - dnr 08-6574

2008-10-22

PTS remissvar till Radio och TV-verket (RTVV) angående ansökan till RTVV om utökade sändningsområden för privat lokalradio - dnr 08-8753

2008-10-22

PTS remissvar till Radio och TV-verket (RTVV) angående ansökan till RTVV om utökade sändningsområden för privat lokalradio - dnr 08-8335

2008-10-22

Remissyttrande: Grönbok ”Upphovsrätten i kunskapsekonomin” KOM(2008)466 slutlig

2008-10-10

sida 11 av 19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »