Vad ska jag tänka på om jag vill ha bredbands-telefoni?

Jämför priser

Det är viktigt att du jämför hur mycket det kostar att ha bredbands-telefoni
jämfört med att ha vanlig telefoni.
Detta är särskilt viktigt om du ringer till utlandet.
Många telefonbolag har billiga priser på telefonsamtal till utlandet.
Du måste också räkna med den kostnad du måste betala varje månad.
Bredbands-telefonin blir billigare
om du inte behöver ha kvar ditt fasta telefon-abonnemang.
Läs mer om att jämföra priser på sidan "Jämför priser".

 

Nummer och extra tjänster

Ibland kan du ta med ditt gamla telefonnummer
när du byter till bredbands-telefoni.
Fråga din leverantör om det går att ta med telefonnumret.

Fråga också leverantören om det fungerar att ha nummerpresentation,
alltså att du ser vilket nummer det är som ringer.

Du bör också fråga om du kan ha spärr på telefonen
och vilka extra tjänster som finns.

Fråga också leverantören om du kan använda telefonen samtidigt
som du surfar på internet eller skickar e-post.


 

Ström

För att ha bredbands-telefoni måste du ha ström.
Det går oftast inte att ringa om det är strömavbrott.
Med vanlig telefoni kan du ringa även om det är strömavbrott,
eftersom vanlig telefoni får sin ström från telefonnätet.
Fråga din leverantör om det finns något reservsystem,
så att du kan ringa även om det är strömavbrott.


 

Nödsamtal

Det är viktigt att du kan ringa till 112 om det händer en olycka.
Fråga därför din leverantör om det går att ringa till 112
om du har bredbands-telefoni.
Fråga också leverantören om de som svarar på 112
kan se varifrån du ringer.
Om du har tagit med dig din bredbands-telefoni på en resa
och ska ringa 112 kanske de inte kan se var du är.
Det är viktigt att komma ihåg att berätta tydligt för 112
var du är om du ringer.


 

Förval

När du har vanlig telefoni kan du ha ett telefonbolag för ditt abonnemang
och ett annat för dina telefonsamtal.
Läs mer om detta på sidan om telefoni.
När du har bredbands-telefoni kan du inte ha olika bolag.
Du ringer alltid med samma bolag.


 

Texttelefon och trygghetslarm

Om du använder en text-telefon eller ett trygghets-larm
kanske de inte fungerar om du byter till bredbands-telefoni.
Fråga din leverantör innan du byter
om text-telefoni och trygghets-larm fungerar.

Fråga även om det går att ringa till en text-telefon
genom en förmedling som översätter från tal till text.


 

Ljudkvalitet

Det är inte säkert att ljudet låter lika bra om du ringer med bredbands-telefoni
som om du ringer med vanlig telefoni.
Att ljudet hörs tydligt är särskilt viktigt om du inte hör så bra
eller om du ofta ringer där det bullrar.
Fråga därför leverantören om hur ljudet låter.


 

Hemligt nummer

Om du har hemligt telefonnummer måste du säga till
att du vill ha hemligt telefonnummer även hos din nya leverantör.
Fråga först om leverantören kan ge dig hemligt telefonnummer.


 

Undersök avtalet noga

Undersök avtalet noga innan du bestämmer dig för en bredbands-leverantör.
Kontrollera särskilt hur lång bindningstiden är,
om du måste betala om du slutar innan bindningstiden går ut.

Kontrollera om du kan få pengar tillbaka
om tjänsten du har beställt inte fungerar
och om du kan få service och hjälp när något är fel.


 

Skriv ett avtal

Ett bra råd är att skriva ett avtal med bredbands-leverantören.
Det räcker att säga ja till en försäljare från leverantören
för att det ska gälla som avtal.
Men om du får problem med bredbands-leverantören
är det lättare att få rätt om du har skrivit ett avtal.

Många telefonitjänster och Internet-tjänster säljs
genom att en försäljare ringer upp dig.
Om du köper en tjänst av en försäljare som ringer
ska du be om namn, adress och telefonnummer.
Då kan du ringa tillbaka om du vill fråga mer
eller om du ångrar att du köpte tjänsten.
Fråga också om ångerrätten fungerar.
Ångerrätten betyder att du har rätt att ångra dig
innan det har gått 14 dagar
när du har köpt något från telefonförsäljare, Internet
eller när någon kommer hem till dig och säljer något.


Hur kan jag ringa med bredbands-telefoni?

Vem kan ringa med bredbands-telefoni?

Varför ska jag ringa med bredbands-telefoni?

Hur kan jag jämföra priser?

Vad gör jag om det blir problem?

Var kan jag få mer information?


< Tillbaka till förstasidan för lättläst