Vad gör jag om det blir problem?

Om det är fel på telefonkortet
ska du först kontakta kortföretaget
eller affären där du köpte kortet.


Om du inte kan komma överens med kortföretaget eller affären,
kan du prata med konsumentrådgivaren i din kommun.
Konsumentrådgivaren kan hjälpa dig med råd
om var och hur du ska klaga.


Om det inte finns någon konsumentrådgivare i din kommun
eller om du inte får tillräcklig hjälp, kan du istället
kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
ARN är en myndighet som hjälper till
när det är problem mellan kunder och företag.
Om du inte kan få hjälp av ARN kan du istället
kontakta en domstol.
Adressen till ARN:s webbsida är: www.arn.se


Om du inte tycker att kortbolaget följer det som står i avtalet
eller om du tycker att de tar för mycket betalt
kan du kontakta Konsumentverket.
Adressen till deras webbsida är www.konsumentverket.se


Post- och telestyrelsen vill gärna veta vilka problem
som kunder har med kortföretagen.
På webbsidan www.pts.se/konsument finns en blankett.
Där kan du berätta vilka problem du har haft,
men Post- och telestyrelsen kan inte hjälpa dig
med att reda ut problemen med kortföretaget
på samma sätt som konsumentrådgivaren kan.

 

Vad är telefonkort?

Vad ska jag tänka på när jag köper telefonkort?

Var kan jag få mer information?

 

« Tillbaka till förstasidan för lättläst