Vad ska jag tänka på när jag köper telefonkort?

Information om telefonkortet

Köp telefonkort där det tydligt står hur det fungerar
och vad det kostar att ringa.
Ofta kan du läsa affischer med information
i affärerna där telefonkorten säljs.
På affischerna kan du läsa om
hur många minuter du kan ringa,
vad varje minut kostar
och vart du kan ringa billigt med kortet.
Ibland kan du läsa detta på kortet
eller på kortens webbsidor på internet.


 

Olika länder och världsdelar

En del telefonkort fungerar bara att ringa med
till vissa länder eller världsdelar.
Du kanske köper ett telefonkort för att ringa till Afrika.
Då kan du inte använda kortet för att ringa till Sydamerika.
Ibland kan du ringa till andra länder
än det som kortet är till för.
Men då kan det bli dyrare.
Ett kort som räcker 90 minuter för att ringa till Afrika
kanske bara räcker 60 minuter om du ringer till Sydamerika.


 

Olika kort är olika mycket värda

På telefonkorten står det hur mycket de är värda.
Ibland kan det stå hur många kronor du kan ringa för.
Ibland kan det stå hur lång tid du kan ringa.
Därför är det svårt att veta hur mycket
de olika telefonkorten är värda.


Med en del kort kan du också få betala för varje minut
om du till exempel ringer till betalnummer,
alltså nummer som kostar extra att ringa till
eller om du ringer till vissa platser.


På en del telefonkort står det inte
hur många kronor de är värda,
inte heller hur lång tid du kan ringa.
Istället står det hur mycket de är värda i units.
Units är istället för kronor eller tid.
Telefonkortsbolaget bestämmer hur mycket
en unit är värd i tid eller pengar.
Det kan vara svårt att veta hur mycket det är.


Olika kort kan också ha olika sätt att räkna
när det gäller hur länge du har ringt.
De kanske drar pengar på kortet för 3 minuters samtal.
Om du då till exempel ringer 4 minuter får du betala
som om du hade ringt i 6 minuter.
Detta kallas för telefonkortets debiteringsintervall.
Ibland kan det stå billing cycle istället.


Det kostar olika mycket att ringa med telefonkortet
om du ringer från en fast telefon, en mobiltelefon
eller från en telefonautomat.


 

Extra avgifter

Ofta kan du inte använda kortet så många minuter
som det står eftersom du får betala extra avgifter.
På vissa telefonkort finns en daglig avgift.
Då drar telefonkortsbolaget av pengar varje dag
även om du inte använder kortet.


Nästan alltid måste du betala en öppningsavgift.
Du måste då betala för varje samtal som du börjar ringa.
Du kan också få betala för samtal som inte kommer fram.


Ibland kan du få betala en framkopplingsavgift.
Du betalar då för att telefonbolaget kopplar dig
till den du ska ringa till.


Ibland kan det finnas information om dessa avgifter,
på kortet, på affischerna eller webbsidan, ibland inte.


 

Hur länge räcker kortet?

Olika telefonkort varar olika lång tid.
De kan vara i 30, 45, 60 eller 90 dagar.
Tiden börjar oftast räknas från den dagen
du börjar använda telefonkortet.
När tiden har gått ut kan du inte ringa för kortet
även om du har pengar eller samtalstid kvar.


Ibland börjar tiden för hur länge kortet varar räknas
när det kommer till affären där du köper det.
Om det har legat länge i affären kanske du inte kan
använda det så länge som du tror.
Det kan också hända att tiden som kortet varar har gått
redan när du köper det.
Då kan du inte ringa för det alls.


Säg alltid till om ett kvitto när du köper telefonkortet.
Då kan du visa kvittot om telefonkortet var för gammalt
när du köpte det.


En del telefonkort har bäst-före-datum.
Det betyder att de bara gäller för en viss tid
även om de också har en tid för hur länge de varar
från att du börjar ringa med dem.
Efter bäst-före-datumet kan du inte ringa med telefonkortet längre.
Fråga när du köper telefonkortet om det finns
något bäst-före-datum på kortet
eller när de fick in telefonkorten i affären.


 

Hur bra är telefonsamtalen?

De flesta telefonsamtal som du ringer med telefonkort
låter sämre än vanliga telefonsamtal.
Samtalen kan också vara sämre eller bättre
om du ringer på olika tider på dagen, eller kvällen.
Det beror på att telefonbolagen kopplar fram samtalen
på olika telefonledningar.


 

Kundtjänst

En bra idé är att ringa till telefonkorts-bolagets kundtjänst
innan du börjar använda telefonkortet.
Då kan du se om någon verkligen svarar
och om de använder ett språk som du förstår.


Då kan du också fråga hur du ska få hjälp
om det blir något problem eller fel
och vart du ska ringa eller skriva om du vill klaga.


Om du ringer till kundtjänst märker du också
om telefonkorts-bolaget fortfarandet finns.
Telefonkortet kan ha funnits länge i affären
och telefonkorts-bolaget kanske inte finns längre.


 

Anmälda telefonkorts-bolag

Alla företag som säljer telefonkort
måste anmäla sig till Post- och telestyrelsen.
Post- och telestyrelsen säger att företagen måste
informera om telefonkortet så att alla kan läsa det.
Det ska vara information om priser
och om hur de telefonkorten fungerar. 
 

Vad är telefonkort?

Vad gör jag om det blir problem?

Var kan jag få mer information?

 

« Tillbaka till förstasidan för lättläst