Så här inför ni IPv6

2011-11-01

För att vara tillgängliga för alla på internet bör organisationer införa adresseringsstandarden IPv6. Det är viktigt att börja införandet av IPv6 i tid och att börja i liten skala. Det är några av slutsatserna i den vägledning om hur man inför IPv6 som PTS har tagit fram.

I den digitala agendan för Sverige anger regeringen att myndigheter bör ha infört adresseringsstandarden IPv6 senast 2013.

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning om hur främst myndigheter och offentliga organisationer kan införa IPv6. Det är den nyare standarden för adressering på internet.

I dag används standarden IPv4, men dessa håller på att ta slut. IPv6 är en lösning på adressbristen och ger nya möjligheter och funktioner. Genom att införa IPv6 vid sidan om IPv4 kan därför en organisation framtidssäkra sin tillgänglighet på internet.

– Vi vill ge praktisk hjälp till de organisationer som tänker införa IPv6. När vi själva införde IPv6 på PTS hade vi haft stor nytta av en sådan här vägledning. I arbetet med vägledningen har vi bland annat använt våra egna erfarenheter, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Dela in arbetet i fyra faser

I vägledningen lyfter PTS fram praktiska råd för en organisation som vill införa IPv6. Det handlar bland annat om att börja införandet i tid och i liten skala samt att arbeta utifrån och in. 
 
PTS föreslår att själva arbetet med IPv6 delas in i fyra olika faser:

  • Inventera organisationens it-miljö, till exempel mjukvara och hårdvara. Det är också viktigt att undersöka vilka IPv6-produkter som finns på marknaden. 
  • Planera för IPv6 genom att ansöka om adresser, ta fram en adressplan samt gå igenom processer och rutiner.
  • Genomför aktiveringen av IPv6 i till exempel webb och e-post.  
  • Förvalta genom att övervaka och följa upp tjänsterna och funktionerna, så att eventuella störningar och fel kan upptäckas.

I vägledningen beskriver även PTS hur ekonomi och säkerhet kan komma att påverkas av ett införande av IPv6.

Vägledningen "Att införa IPv6".

Mer information
Annica Bergman, chef PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-640 58 13
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55