Hur ligger du till med bredbandsutbyggnaden?

2014-06-24

Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskarta, som visar tillgång till bredband där folk bor och jobbar, är nu uppdaterad med färsk statistik.

Bredbandskartan innehåller flera olika kartor. Utöver information om bredbandstillgång (både olika teknikformer och hastigheter) visas

  • Vilka nätägare och bredbandsleverantörer som finns i närheten av en viss plats
  • Bredbandsprojekt som PTS medfinansierat
  • Vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi.

Vad kan du använda kartan till?

Om du arbetar med bredbandsfrågor inom en by, kommun eller ett län kan det vara användbart att få en bild över bredbandstillgången i ditt område. Det kan du få på Bredbandskartan. Du kan ha den som utgångspunkt för att ta fram en strategi, planera utbyggnad och öka det lokala engagemanget för bredband.

För konsumenter finns leverantörskartan som visar vilka bredbandsoperatörer som levererar bredband i ett visst område. Det kan vara användbart för dig som vill veta vilka alternativ som finns inför en flytt, ett eventuellt husköp eller liknande.

Besök Bredbandskartan här.

Bakgrund

Bredbandskartan lanserades 2012 och syftar till att underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad. På så sätt bidrar PTS till regeringens bredbandsmål att minst 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till uppkopplingar på 100 Mbit/s år 2020.

PTS uppdaterar bredbandskartan årligen, i samband med att ett antal undersökningar som rör bredband är klara. Det handlar främst om Bredbandskartläggningen, Svensk telemarknad samt kommunenkäten.

Bredbandskartan är framtagen av PTS i samarbete med Bredbandsforum. 

Kontakta oss gärna på bredbandskartan@pts.se.

För mer information:
Karin Fransén, konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55