Inbjudan till informationsmöte om aktuella policy- och lagstiftningsförslag från EU

2014-10-31

PTS vill informera operatörerna och andra intressenter gällande antagna och kommande policy- och lagförslag från EU och bjuder därför in till ett informationsmöte.

Punkter på programmet:

  • Hur står sig den svenska bredbandsutbyggnaden jämfört med övriga Europa? En översikt av Digital agenda Scorecard
  • Kommissionens nya Rekommendation om relevanta marknader
  • Kommissionens Rekommendation om icke-diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder
  • Connected Continent – vad händer med lagförslaget om Telecoms Single Market
  • EU-direktivet för sänkta kostnader vid bredbandsutbyggnad (Grävdirektivet)

Datum: fredagen den 21 november 2014

Tid: kl. 14.00 – 16.00

Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117A, Stockholm

Anmälan: skickas till camilla.wiberg@pts.se, senast tisdagen den 18 november. Ange namn och organisation/företag.

För frågor om PTS internationella arbete kontakta:
Ola Bergström, ola.bergstrom@pts.se, 08-678 58 77