PTS bjuder in till dialogmöte om överbelastningsattacker

PTS bjuder in ett antal större teleoperatörer till ett dialogmöte den 30 januari med anledning av de överbelastningsattacker som hänt under hösten 2014.

Eftersom överbelastningsattacker är något som kan drabba alla operatörer ser PTS behov av en branschdialog om vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga problem och om hur operatörer och myndigheter kan samverka för att begränsa effekterna av en attack.

Syftet med mötet är att tydliggöra omfattningen av problemen med överbelastningsattacker. Men även att diskutera vilka olika åtgärder som kan vidtas för att detektera, motstå och begränsa effekter av överbelastningsattacker.

PTS vill höra hur de olika operatörerna arbetar idag med dessa frågor och diskutera vilka förslag på åtgärder de har som kan genomföras i samverkan med andra aktörer.

Se nyheten "PTS vill se samverkan för att förebygga och hantera internetattacker"

Bakgrund

De flesta som bor och arbetar i Sverige är beroende av att telefoni, internet och andra elektroniska kommunikationer fungerar. PTS har till uppgift att arbeta för säkrare elektroniska kommunikationer. Myndigheten arbetar kontinuerligt med att öka robustheten i näten i samverkan med operatörer.

För mer information: Ove Landberg, enhetschef nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-644 56 59 eller PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.