PTS förelägger Tele2 att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-06-27

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag Tele2 att återuppta lagringen av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Tele2 lagrar sedan april endast uppgifter av kommersiella skäl.

Operatörer är enligt svensk lag skyldiga att i sex månader lagra olika uppgifter som uppstår vid kommunikation, för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel polisen. Tele2 har upphört att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål och lagrar nu endast vissa uppgifter av kommersiella skäl, t.ex. som underlag för fakturering.

PTS har genom klagomål från bland annat Rikspolisstyrelsen uppmärksammats på att bristen på lagrade uppgifter hos operatörer får stora konsekvenser för polisens brottsbekämpande verksamhet.

Tele2 ska återuppta datalagring enligt reglerna senast den 25 juli.

Mer information:
Staffan Lindmark, nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-644 57 36
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55