PTS vill se samverkan för att förebygga och hantera internetattacker

2014-12-11

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer under januari att kalla branschaktörer till ett möte om den senaste tidens överbelastningsattacker som orsakat störningar hos flera internetoperatörer.

Den 9-10 december uppstod störningar i internettrafiken hos Telia Sonera och en stor del av företagets kunder inom fast och mobilt internet påverkades. Orsaken var en så kallad överbelastningsattack, där Telia Soneras servrar utsattes för anrop i stor skala via internet. Företagets system blev överbelastade vilket ledde till stora störningar.

Detta var den andra överbelastningsattacken som drabbat svenska internetoperatörer under kort tid.

Överbelastningsattacker är ett vanligt fenomen som ofta är riktade mot och skapar stora problem för enskilda företag som är kunder hos en internetoperatör. PTS noterar att den senaste tidens attacker även har påverkat operatörens infrastruktur och viktiga system, vilket är mindre vanligt.

Eftersom detta är ett problem som kan drabba alla operatörer ser PTS behov av en branschdialog om vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga problem och om hur operatörer och myndigheter kan samverka för att begränsa effekterna av en attack. PTS kommer att bjuda in till ett dialogmöte i början av 2015.

Operatörer är skyldiga att rapportera omfattande störningar till PTS inom två veckor från att störningen åtgärdats. Rapporten ska beskriva vad det var som hände, vilka orsakerna var, vilka konsekvenserna blev, samt även vilka åtgärder man har vidtagit och har för avsikt att vidta på längre sikt för att undvika liknande problem i framtiden. PTS kommer att granska den incidentrapport som Telia Sonera ska lämna till myndigheten och därefter ta ställning till om ytterligare åtgärder krävs.

Läs mer om rapportering av avbrott och störningar

Mer information:
Staffan Lindmark, jurist på nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-644 57 36
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55