Allt fler kommuner planerar sin bredbandsutbyggnad

2015-04-17

Nio av tio kommuner har upprättat, uppdaterat eller påbörjat arbetet att ta fram en bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete.

PTS, SKL och Bredbandsforum har under de senaste fem åren genomfört enkätundersökningar för att få veta i vilken utsträckning kommuner arbetar med att planera sin bredbandsutbyggnad. Årets undersökning visar att andelen kommuner som upprättat eller uppdaterat sin bredbandsstrategi har ökat kraftigt, från 43 till 62 procent. En bredbandsstrategi beskriver bredbandstillgång, framtida behov och förutsättningar för utbyggnad. Dessutom håller 26 procent på att upprätta eller uppdatera sin strategi. Totalt har alltså 88 procent av alla kommuner upprättat, uppdaterat eller påbörjat arbetet att ta fram en bredbandsstrategi.

Antalet kommuner som har en handlingsplan som del av sin bredbandsstrategi har ökat från 70 till 75 procent.

– Vi ser i den här och en annan nyligen genomförd undersökning – PTS Bredbandskartläggning 2014 - att kommuner som har en bredbandsstrategi har en större ökning av fiberutbyggnad. Så det är positivt att så många kommuner engagerar sig i bredbandsfrågan genom att ta fram en strategi, eller se till att den uppdateras, säger Karin Fransén, marknadsanalytiker på PTS och ansvarig för undersökningen.

Bredbandskartan visar strategierna

PTS e-tjänst Bredbandskartan innehåller en strategidel som nu är uppdaterad med information från enkätundersökningen. Man kan titta på olika kommuner och se huruvida det finns en strategi och, i de flesta fall, även kunna ta del av strategin i fråga.

Bredbandskartan syftar till att underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad. Den kommun som står inför att upprätta eller uppdatera sin bredbandsstrategi kan hitta användbar information och inspiration i kartan.

Saknas det någon kommunstrategi i kartan? Skicka i sådana fall gärna in den till oss på bredbandskartan@pts.se.

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55