PTS tar fram vägledning för användning av kakor

2016-06-28

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder ett arbete att ta fram vägledning – allmänna råd – för hur webbplatsinnehavare kan använda kakor.

PTS inleder ett arbete med att ta fram en vägledning för webbplatsinnehavare i form av allmänna råd för användningen av kakor. En kaka (eller cookie) används bland annat för att samla in personlig information om användaren i kommersiella syften.

Vägledningen bygger på den kunskap PTS byggt upp genom sin tillsyn av hur ett antal webbplatser hanterar kakor och hur webbanvändare kan ges möjlighet att lämna samtycke till behandlingen. Samtidigt som arbetet med de allmänna råden inleds avskriver myndigheten tillsynen mot de aktuella webbplatsinnehavarna.

Vägledning för webbplatsinnehavare gynnar användare

Genom att användare får tillräcklig information om hur webbplatser använder kakor och baserat på detta ska kunna tillåta eller vägra lagring och hämtning av uppgifter på ett enkelt sätt, ges de kontroll över sin personliga information. PTS vill öka medvetenheten hos såväl webbplatsinnehavare som webbanvändare om hur kakor fungerar samt vilka utmaningar som finns för skyddet av den personliga integriteten.

Vi bedömer att vi bäst uppnår detta genom att ta fram allmänna råd, snarare än att fatta beslut gentemot enskilda webbplatsinnehavare. Alla ska kunna ta till sig de allmänna råden jämfört med ett beslut i ett enskilt fall mot en webbplatsinnehavare som ger mer begränsad vägledning.Processen när allmänna råd tas fram är öppen och innefattar ett remissförfarande, vilket vi tycker är värdefullt, säger Jeanette Kronwall, jurist på nätsäkerhetsavdelningen.

Mer information
Jeanette Kronwall, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning: 073-640 58 98
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund: Kakor (cookies)

Kakor är små textfiler och används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner, som t.ex. inloggning och varukorgar. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på andra webbplatser som använder samma kaka, dvs. en möjlighet att kartlägga användares aktiviteter på nätet.

Enligt 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. Bestämmelsen syftar till att skydda användarens integritet.

PTS har sedan 10 februari 2014 bedrivit tillsyn mot 16 webbplatsinnehavare för att granska hur bestämmelsen i 6 kap. 18 § LEK efterlevs vad gäller skyldigheten att informera om och inhämta samtycke till användningen av kakor. Snarare än att fatta beslut i enskilda fall väljer nu PTS att ta fram allmänna råd. PTS anser att allmänna råd utgör en bättre vägledning för webbplatsinnehavare i frågan om hur de bör agera för att följa lagen.