2018


Snabb och uppdaterad störningsinformation

22 maj 2018


PTS avslutar granskning av integritetsincident.

7 maj 2018


Telia uppfyller kraven i lagen om elektronisk kommunikation.

7 maj 2018


Telia Company måste behandla en begäran om tillträde utan krav på att bredbandsutbyggaren först hämtar information via e-tjänsten Ledningskollen.

3 maj 2018


Projekt under 2018 i samarbete mellan PTS, Sunet och Netnod.

27 april 2018


PTS avslutar granskning.

19 april 2018


PTS sammanfattar konkurrenstillsynen 2017

Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för fjolåret.
Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017.

23 mars 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att se till att alla fasta bostäder och företag ska kunna få bredband med hastigheten 10 Mbit/s.

12 mars 2018


PTS har tagit fram ett förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Nu efterlyser myndigheten synpunkter på förslaget.

22 februari 2018


Ökat behov av att säkerställa it-infrastruktur i offentlig sektor.

16 februari 2018