2014

Inför stundande helger

2014-12-23 PTS öppettider under jul och nyår.

Liten påverkan på telekommunikationer efter stormen Alexander

2014-12-13

PTS följer händelseutvecklingen kring stormen Alexander

2014-12-12 PTS kommer att följa händelseutvecklingen kring stormen Alexander.

PTS marknadsdag äger rum den 15 april

2014-12-03 Boka in onsdagen den 15 april i din kalender.

God krishanteringsförmåga inom post- och telesektorn

2014-11-14 PTS har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser av telekomsektorn och postsektorn.

Europeiska regleringsmyndigheter samlades i Rom

2014-09-30 Berec höll plenarmöte i Rom 25-26 september.

Träffa PTS i Almedalen

2014-06-27 Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalsveckan 2014.

Europeiska regleringsmyndigheter samlades i Dublin

2014-06-12

Nordiska insatser för telekonsumenterna

2014-05-27 Gemensam arbetsgrupp ska stärka konsumenters rättigheter.

Träffa PTS i Almedalen

2014-04-14 PTS kommer att besöka Almedalsveckan 2014.Fokus för besöket kommer att vara olika tillgänglighets- och främjandefrågor inom elektronisk kommunikation.

Sida 1 av 2
1 2 »