Träffa PTS i Almedalen

2014-04-14

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalsveckan 2014. Fokus för PTS besök kommer att vara olika tillgänglighets- och främjandefrågor inom elektronisk kommunikation.

Det kan till exempel handla om bredbandsutbyggnad, nätsäkerhets- och funktionshinderfrågor. Dessutom vill vi gärna bidra med vårt perspektiv i diskussioner som rör regional utveckling.

Kommer ni också vara på plats? Kom gärna med tips på möten eller seminarier där det är bra att PTS lyssnar eller deltar. Hör också gärna av er om ni bara vill träffa oss för ett samtal. Mejla gärna till ida.clavenstam@pts.se.

För mer information:
Ida Clavenstam, kommunikationsavdelningen, tfn: 073-644 55 19

Almedalsveckan genomförs varje år i Visby på Gotland, där företrädare för de politiska partierna samlas och diskuterar politik. Intresseorganisationer, myndigheter och företag arrangerar också seminarier under veckan.
Följ oss gärna på Twitter @PTSse