Om PTS


Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

29 juni 2018


Välkommen till PTS frukostseminarium den 4 september, som kommer att handla om nya telekomdirektivet. Är det verkligen klart nu? Hur kommer direktivet att påverka PTS arbete? Och vad kan det innebära för branschen?

13 juni 2018


PTS och Försvarshögskolans erfarenhets- och utvärderingsrapporter är klara.

18 maj 2018


Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018


Anmälan om deltagande senast 11 maj 2018.

8 maj 2018


PTS har återigen bästa resultat i jämställdshetsindex.

23 april 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalsveckan 2018.

16 april 2018


Vi finns på Twitter, Linkedin, Facebook och Youtube.

27 februari 2018


PTS marknadsdag återkommer till hösten. Då i ett nytt format.

5 februari 2018


Nu kan du ta del av de avgifter som gäller 2018.

27 december 2017