Post

Här hittar du de senaste postnyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS granskar undantag från femdagarsutdelning

2017-11-02 Syftet är att få en större insyn i hur Postnord tillämpar undantagsmöjligheten.

Öppen workshop om aktuella konsumentfrågor

2017-10-24 Workshopen anordnas i Bonn den 29 november

Postnord får ändra villkor för förmedlare

2017-06-19 Det står klart efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fortsatta utmaningar för postoperatörerna

2017-05-29 Postoperatörerna har vidtagit en rad åtgärder. Men det kvarstår flera utmaningar.

Utmaningar för grundläggande betaltjänster

2017-02-27 Infrastrukturen för kontanthantering står inför utmaningar.

PTS sammanfattar tillsynsbesök hos postoperatörer

2017-01-30 Omorganisationer och bemanningsproblem har påverkat kvaliteten, konstaterar PTS.

Hjälp julkortet hitta fram - var noga med adress och frimärke

2016-12-01 Mer än 50 000 julkort kommer inte fram till mottagaren. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

PTS utökar antalet tillsynsbesök efter problem med postutdelning

2016-10-24 PTS har nu inlett en utökad serie med tillsynsbesök på olika utdelningskontor runt om i landet.

PTS utökar insatser efter problem med postutdelningen

2016-09-09 PTS för en dialog med postoperatörerna PostNord och Bring Citymail om de aktuella kvalitetsproblemen. Som ett led i denna stärker myndigheten nu sin tillsyn.

Förändringar hos postoperatörer bakom utdelningsproblem

2016-06-30 Det visar den studie som PTS låtit genomföra.

Sida 1 av 7
1 2 3 4 5 6 7 »