Post


Postnord uppfyller nya leveranskrav

Postnord uppfyller de nya leveranskraven. Det visar en första utvärdering som PTS låtit genomföra.
Postnord uppfyller de nya leveranskraven. Det visar en första utvärdering som PTS låtit genomföra.

15 oktober 2018


PTS har mottagit klagomål och inleder nu en granskning.

15 juni 2018


Brevförsändelser med skriftligt innehåll minskar medan brev och paket med varor ökar. Till exempel är det få som anser sig behöva brev utdelade fem dagar i veckan.

7 juni 2018


Postmarknaden fortsätter att förändras i takt med att vi skickar färre brev men allt fler paket. Operatörerna har utmaningar när det gäller att hålla en hög kvalitet.

16 april 2018


PTS har nu beslutat om tillståndsvillkor för samtliga postoperatörer. Villkoren börjar gälla den 1 april 2018.

27 mars 2018


Nya tillståndsvillkor för höjd kvalitet i postutdelningen

PTS har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i postutdelningen.
PTS har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i postutdelningen.

21 februari 2018


I år är det mer än 50 000 kuverterade julkort och julklappar i brev som inte kommer fram till mottagaren. Ofta beror det på att adressen är felskriven eller att det saknas tillräckligt med frimärken. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

11 december 2017


Staten behöver säkerställa att det digitala betalsystemet är tillgängligt och användbart för alla. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som nu har lämnats till regeringen

4 december 2017


PTS begär att Postnord redovisar alla undantag från femdagarsutdelning i Sverige. Syftet är att få en större insyn i hur Postnord tillämpar undantagsmöjligheten.

2 november 2017


Postnord får ändra villkor för förmedlare. Det står klart efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. PTS fortsätter att bevaka frågan.

19 juni 2017