2007

Så bör text om fastighetsboxar i PTS allmänna råd tolkas

2007-06-25 PTS har utfärdat en tolkningspromemoria för att om möjligt undanröja oklarheter om innebörden av texten om fastighetsboxar i flerfamiljshus i PTS allmänna råd.

Oförändrad postmarknad 2006

2007-04-13