2008

Stor prisökning för att skicka paket

2008-10-30 Under de senaste tio åren har priserna för att skicka paket inom Sverige och brev utomlands ökat mest bland Postens priser för brev och paket.

Uppdrag till PTS angående fastighetsboxar

2008-10-02 Regeringen har gett PTS i uppdrag att upphäva en viss del av sitt allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen.

Allt fler betalar räkningarna på Internet

2008-04-15 Allt fler betalar sina räkningar på Internet. Det skriver PTS i rapporten ”Service och konkurrens 2008” som lämnas till regeringen idag.

PTS upphandlar grundläggande betaltjänster

2008-01-07 Idag annonserar PTS en upphandling för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster på de orter och de områden på landsbygden där marknaden inte förväntas tillhandahålla dessa.