2010

PTS vill ge länen mer inflytande över grundläggande betaltjänster

2010-12-16 Länen och regionerna bör få mer att säga till om när det gäller grundläggande betaltjänster. Då blir tjänsterna både bättre och mer kostnadseffektiva. Det föreslår PTS.

PTS i ledningen för nytt europeiskt postorgan

2010-12-02 Igår valdes PTS generaldirektör Göran Marby till andre vice ordförande för European Regulators Group for Postal Services (ERGP).

PTS beslutar om nya tillståndsvillkor för Posten AB och övriga postoperatörer

2010-10-01 PTS specificerar Posten AB:s och övriga operatörers tillståndsvillkor i nya beslut.

Posten AB ska ändra sin zonindelning

2010-09-30 PTS förelägger i dag Posten AB att ändra den indelning i normal- respektive lågpriszon som företaget använder i prissättningen av sorterade sändningar.

Posten ska fortsätta att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst

2010-09-01 PTS beslutar att Posten AB även i fortsättningen ska tillhandahålla en rikstäckande posttjänst med bibehållen kvalitet.

Färre skickar brev och paket

2010-04-15 Den ekonomiska krisen har påverkat antalet skickade brev och paket rejält.