2012

Europeiska postregulatörer möttes i Stockholm

2012-11-23 Plenarmötet diskuterade en rad aktuella postfrågor.

Välkommen till PTS postmarknadsdag den 18 oktober

2012-09-24 Anmäl dig senast den 11 oktober.

Nya villkor ska stärka kundernas ställning på postmarknaden

2012-09-12 PTS har beslutat om nya tillståndsvillkor för Posten AB.

PTS följer upp postutdelningen i Bromma

2012-06-27 PTS har fått ta emot klagomål på postutdelningen i Bromma. Posten AB har lovat att vidta åtgärder. PTS kommer att följa upp de vidtagna åtgärderna.

Aktör på postmarknaden? Boka in 18 oktober!

2012-06-19 PTS kommer att hålla en postmarknadsdag 18 oktober kl. 13-17.30.

Tyck till om Postens prissättning

2012-06-13 Aktörer på postmarknaden inbjuds härmed att komma med synpunkter på Postens prissättning.

Vi skickar färre brev och konkurrensen är bräcklig

2012-04-17 Den svenska brevmarknaden fortsätter att minska och nästan 20 procent av brevvolymen är borta sedan år 2000.

PTS granskar Postens rabatter

2012-03-27 PTS har påbörjat en tillsyn av de rabatter som Posten ger vid distribution av stora brevsändningar.

Fyra av fem svenskar betalar räkningar på internet

2012-02-27 Betalning av räkningar via internet fortsätter att öka. Nu betalar 79 procent av svenskarna sina räkningar på detta sätt.