2013

PTS anordnar postdag den 9 april

2013-12-16 Dagen kommer att innehålla såväl föredrag som diskussioner.

Små förändringar i avståndet till postlådor

2013-11-28 Trenden går mot att något fler har fått längre avstånd till postlådor även om förändringarna är små.

Inga större förändringar på postmarknaden under 2012

2013-04-15 Ny rapport visar på fortsatt minskande brevvolymer samtidigt som klagomålen ökar något.

Lämna synpunkter på EU-kommissionens grönbok om marknaden för leverans av paket

2013-01-24 Leverans av paket har blivit allt viktigare i takt med den ökande e-handeln. Nu har EU-kommissionen utarbetat en grönbok om marknaden för leverans av paket, som man vill ha synpunkter på.