2015

PostNord får inte ändra villkor för förmedlare

2015-12-08 PTS förelägger PostNord att vid tillämpning av årsvolymrabatt inom den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare.

Större öppenhet kring PostNords rabatter

2015-09-15 PostNord ska inte ha några dolda rabatter och det ska vara möjligt för kunder att få specificerad information om erbjudna rabatter.

Välj rätt teknik för betalterminalen

2015-06-18 PTS har kartlagt anslutningstekniker för betalterminaler.

EU-samråd om befordran av paket

2015-05-22 Just nu pågår ett samråd kring befordran av paket mellan EU:s medlemsländer.

Två branschmöten om EU-dom angående moms på posttjänster

2015-05-12

PTS analyserar EU-dom om moms på posttjänster

2015-04-21

Posttjänster fortsatt viktiga för svenskarna

2015-04-15

Svensk Postmarknad 2015 - Inbjudan till branschträff

2015-03-09 Anmälan till mötet senast 10 april 2015.

Utökat samarbete mellan Sverige och Danmark i tillsyn av postmarknaden

2015-02-11 PTS och danska Trafikstyrelsen utökar sitt samarbete i postfrågor.