2016

Hjälp julkortet hitta fram - var noga med adress och frimärke

2016-12-01 Mer än 50 000 julkort kommer inte fram till mottagaren. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

PTS utökar antalet tillsynsbesök efter problem med postutdelning

2016-10-24 PTS har nu inlett en utökad serie med tillsynsbesök på olika utdelningskontor runt om i landet.

PTS utökar insatser efter problem med postutdelningen

2016-09-09 PTS för en dialog med postoperatörerna PostNord och Bring Citymail om de aktuella kvalitetsproblemen. Som ett led i denna stärker myndigheten nu sin tillsyn.

Förändringar hos postoperatörer bakom utdelningsproblem

2016-06-30 Det visar den studie som PTS låtit genomföra.

Klagomålen på postmarknaden ökar men konkurrensen blir bättre

2016-04-14

Svenskarna fortsatt nöjda med posttjänster men kvaliteten försämras

2016-03-14 Två nya postundersökningar från PTS