2017

Hjälp breven fram i jul – var noga med adress och porto

2017-12-11 Tänk på det här när du skickar brev i jul.

Tillgängliga digitala betalsystem behövs

2017-12-04 Det konstaterar PTS i en rapport som nu har lämnats till regeringen.

PTS granskar undantag från femdagarsutdelning

2017-11-02 Syftet är att få en större insyn i hur Postnord tillämpar undantagsmöjligheten.

Öppen workshop om aktuella konsumentfrågor

2017-10-24 Workshopen anordnas i Bonn den 29 november

Postnord får ändra villkor för förmedlare

2017-06-19 Det står klart efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fortsatta utmaningar för postoperatörerna

2017-05-29 Postoperatörerna har vidtagit en rad åtgärder. Men det kvarstår flera utmaningar.

Utmaningar för grundläggande betaltjänster

2017-02-27 Infrastrukturen för kontanthantering står inför utmaningar.

PTS sammanfattar tillsynsbesök hos postoperatörer

2017-01-30 Omorganisationer och bemanningsproblem har påverkat kvaliteten, konstaterar PTS.