Post


Kommunernas, länens och statens ansvar i frågan om betaltjänster behöver förtydligas ytterligare. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som nu lämnats över till regeringen.

28 februari 2014


Svenskarna är i huvudsak nöjda med hur postservicen fungerar. Något mer än hälften anser sig inte vara beroende av att få post fem dagar i veckan. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra.

25 februari 2014