Inga onormala avvikelser i radiotrafiken vid PTS mätningar

2014-12-19

PTS hittade inga onormala avvikelser i radiotrafiken vid de stickprovsmätningar som myndigheten genomförde under onsdagskvällen i centrala Stockholm. Myndigheten upptäckte alltså inga illegala radiosändningar i de undersökta frekvensbanden vid mätningen och den analys som myndigheten därefter gjorde. PTS avslutar det aktuella ärendet.

PTS fortsätter att följa frågan och är som expertmyndighet även framöver beredda att vid behov samverka med andra myndigheter.

PTS har i uppdrag att se till att det finns en rimligt störningsfri radiomiljö, och utreder bland annat radiostörningar.

PTS tillsynsrapport

PTS radiotillsyn

För mer information:
Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen, tfn: 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55