Nytt verktyg testar webbplatsers tillgänglighet

2014-12-01

Den 1 januari 2015 blir det enligt diskrimineringslagen förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet. Använd ett nytt verktyg för att få konkreta tips på hur din webbplats blir mer tillgänglig.

Du hittar verktyget på E-delegationens webbplats webbriktlinjer.se/testa från och med 1 december 2014.

Tillgänglighet på webben handlar om att erbjuda information och e-tjänster utan att diskriminera några användare. För att en webbplats ska vara tillgänglig för så många personer som möjligt krävs att koden på webbplatsen är korrekt skriven, men även design och innehåll måste utformas på ett tillgängligt sätt.

Testa din webbplats!

Testet är ett självskattningsverktyg och bygger på att en person som känner till webbplatsen svarar på ett tjugotal frågor om webbplatsens utformning och innehåll. Utifrån testresultatet får man sedan tips på vad man kan eller bör göra för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Webbriktlinjer är E-delegationens vägledning för webbutveckling och de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig och privat sektor i Sverige.

E-delegationen, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för delaktighet samarbetar

Verktyget är resultatet av ett samarbete mellan E-delegationen, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för delaktighet. Det bygger på en metod som ursprungligen utvecklats av Handisam och Funka Nu AB.

För mer information:
Marlena Brindell-Molak, PTS enhet för inkluderande it och telefon, tfn: 08-678 58 89
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55