2015


PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2016.

21 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att en importör ska återkalla hundspårningsutrustning av märket Garmin Astro (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen). Skälet är att användning av utrustningen är olaglig i Sverige och stör militär radioanvändning.

11 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill med detta möte informera om status i arbetet med tilldelningsförfarandet för 700 MHz-bandet och presentera de förslag som PTS arbetat fram.

3 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktar nu tillståndshavarna i frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz. Syftet är att undersöka behovet av ny tilldelning i 3,4-3,6 GHz-bandet, där de två nationella blocktillstånden går ut den 31 december 2017.

26 oktober 2015


Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, kommer under 2016-17 att vara vice ordförande i Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

16 oktober 2015


För att kunna bedriva rymdverksamhet (satellitkommunikation) krävs det bl.a. att satellitsystemet har genomgått en koordineringsprocedur inom ITU (Internationella teleunionen).

15 oktober 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) uppdaterar nu sin inriktningsplan för användning av radiospektrum. PTS kommunicerade senast i oktober 2014 omfattningen av det radiospektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren. PTS har sedan dess genomfört förstudier och inlett arbete med tilldelning i två frekvensband, 700 MHz och en del av 1800 MHz.

2 oktober 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet för att säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

23 september 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill genom förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

24 augusti 2015


Just nu får Post- och telestyrelsen (PTS) in många anmälningar om störningar i mobilnäten. Många gånger orsakas störningarna av felaktig användning av radioutrustning och tillbehör. PTS tipsar nu om hur man kan minska risken att orsaka störningar.

13 augusti 2015