Inbjudan till informationsmöte om planerad spektrumauktion i 1800 MHz-bandet

2016-01-15

Post- och telestyrelsen bjuder in till ett möte för att informera om status i arbetet med tilldelningen av 2x5 MHz (block 14) i 1800 MHz-bandet.

Under mötet redogör vi för de frågor som är under behandling och för det fortsatta arbetet inför tilldelningen.

Tid: 4 februari 2016 kl. 13:30-15:00
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till 1800MHzbandet@pts.se senast den 2 februari 2016.

Intressenter ges möjlighet att efter mötet, senast den 24 februari 2016, ge in skriftliga synpunkter på den planerade spektrumauktionen.

Mer information om 1800 MHz-bandet finns på www.pts.se/1800MHz.