PTS planerar dialog om mobilt bredband för samhällsviktig verksamhet

2016-07-15

Post- och telestyrelsen (PTS) planerar att i mitten av oktober hålla en workshop om mobilt bredband för verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, de så kallade skydds- och säkerhetsmyndigheterna. Syftet är att säkerställa att PTS ställningstaganden skapar en lämplig balans mellan olika samhälleliga behov. Workshopen ska även ge underlag för myndighetens fortsatta tekniska utredningsarbete samt arbete med säkerhetsskydd och civilt försvar.

Med början i augusti kommer PTS att hålla ett antal dialogmöten med organisationer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Mötena syftar till att ge organisationerna möjlighet att uttrycka sina synpunkter kring hur dessa samhällsviktiga verksamheters behov bäst kan tillgodoses och hur olika möjliga lösningar kan uppfylla behoven. Underlaget från dessa möten kommer att analyseras av PTS inför den planerade workshopen.

PTS lämnade i mars 2016 en rapport till regeringen där myndigheten konstaterade att polis, räddningstjänst och andra aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar behöver moderna och säkra mobila bredbandstjänster som realiseras på ett för dem kostnadseffektivt sätt. PTS konstaterade också att det finns ett antal möjliga lösningar för att uppnå aktörernas behov, inklusive flera möjliga frekvenslösningar. Bland annat har PTS avvaktat med tilldelning av frekvenser inom det så kallade 700 MHz-bandet som, tillsammans med andra frekvensband, kan användas för att tillgodose dessa samhällsviktiga verksamheters mer långsiktiga behov av mobila bredbandstjänster.

Intressenter av framtida bredbandskommunikation för verksamhet inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar som önskar delta kan anmäla sitt intresse på ppdr@pts.se. PTS kommer i början av september att bjuda in berörda organisationer till den planerade workshopen.

För mer information:

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55