PTS öppnar för storskaliga 5G-tester i Sverige

2017-02-03

Post- och telestyrelsen (PTS) undersöker nu marknadens intresse för tillstånd att bedriva 5G-tester i två frekvensband från 2017. Goda förutsättningar för 5G-utveckling kan bidra till att stärka Sveriges position som ledande it-nation.

Sverige har potential att bli ett av de första länderna i Europa där omfattande 5G-nät byggs ut. För att främja en positiv utveckling vill PTS ge marknadens aktörer möjlighet att redan från 2017 storskaligt testa 5G-teknikens möjligheter.

PTS vill under 2017 tillgängliggöra 100 till 200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet och upp till 1 000 MHz i 26 GHz-bandet för 5G-tester. Dessa frekvensband tillhör tillsammans med 700 MHz-bandet de frekvensband som pekats ut som de initiala pionjärbanden för 5G-utbyggnad i Europa.

Längre fram avser PTS också att tilldela de aktuella frekvenserna från år 2020 för en mer långsiktig användning som möjliggör en storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 

Myndigheten publicerar i dag sin spektrumplan för 5G-tester för remiss och välkomnar marknadsaktörers synpunkter på denna. Synpunkter ska lämnas till PTS senast den 24 februari 2017 till adressen pts@pts.se. Ange referens: ”Spektrumplan för 5G-tester”.

Ta del av remissen

Mer information
Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, tfn: 070-845 50 52

Bakgrund 5G

5G är nästa standard för mobil bredbandskommunikation som beräknas kunna tas i bruk från cirka 2020. 5G innebär kraftigt utökad datakapacitet, och öppnar för tillämpningar inom till exempel ”sakernas internet” (internet of things).