2012

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn för andra halvåret 2012 av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2012-11-29

Elavbrott och stormar hot för telesektorn och postsektorn

2012-11-16 PTS har analyserat risker och hot för telesektorn och postsektorn.

PTS bjuder in till seminarier för att stärka samverkan mellan el- och telesektorn

2012-11-08 PTS och Svenska Kraftnät bjuder in till en serie regionala el- och teleseminarier. Sista anmälningsdag till seminarierna är den 30 november.

Så ska operatörerna skydda uppgifter som lagras för brottsbekämpande ändamål

2012-11-07 PTS har beslutat om föreskrifter och allmänna råd kring hur operatörer ska skydda trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Nya regler för samtrafik och fast tillträde träder i kraft 1 juli 2013

2012-11-05 Föreskriftsarbete under hösten och våren innebär att nya skyldighetsbeslut, och prisreglering av samtrafik kommer att träda i kraft 1 juli 2013.

PTS granskar avbrotten i TeliaSoneras bredbandstelefoni

2012-10-31 TeliaSoneras bredbandstelefonikunder har under hösten drabbats av två stora driftstörningar på kort tid. Nu har PTS inlett tillsyn mot bolaget.

PTS bjuder in till förberedelsemöte 30 oktober 2012 inför ITU:s World Conference on International Telecommunications (WCIT)

2012-10-15 Anmälan senast 29 oktober 2012.

Så följer PTS upp TeliaSoneras avbrott i bredbandstelefonin

2012-10-09 PTS för en dialog med TeliaSonera om de inträffade störningarna i bredbandstelefoni.

Fortsatt stöd till dem som berörs av förändringarna i det fasta telenätet

2012-09-28 PTS upplysningstjänst förlängs till 30 september 2013.

Grossistoperatörer inom fast telefoni bör förbättra kundhanteringen vid övergången till trådlös teknik

2012-09-06 PTS har undersökt rutinerna hos operatörer som återförsäljer telefonabonnemang.

Sida 1 av 4
1 2 3 4 »