PTS stänger Telepriskollen och ställer högre krav på operatörerna

2012-03-28

Post- och telestyrelsen, PTS, kommer stänga prisjämförelsesajten Telepriskollen den 30 april 2012. Samtidigt kommer PTS att arbeta mer med att ställa högre krav på att operatörernas priser och villkor ska vara tydliga och jämförbara mellan varandra.

Operatörerna ställer höga krav på utveckling av Telepriskollen så att den ska spegla nya prismodeller och tjänster. Detta gör att Telepriskollen skulle behöva omfatta fler parametrar - till exempel sampaketeringar av telefoner och abonnemang. Samtidigt gör volymen och komplexiteten av erbjudandena från operatörerna på marknaden det svårt att avspegla detta i tjänsten. Det har blivit alltmer utmanande att utveckla Telepriskollen så att den håller jämna steg med operatörernas erbjudanden och så att den blir en verklig hjälp för den enskilda konsumenten vid köptillfället.

PTS har därför beslutat att stänga Telepriskollen och i stället fokusera mer på annat konsumentskyddande arbete framöver.

- Genom ändringar i lagen, som syftar till att operatörerna själva ska arbeta mer med tydlig och jämförbar konsumentinformation, är det nu möjligt för PTS att ställa högre krav på operatörernas information till sina kunder. Operatörernas villkor ska vara tydliga och jämförbara mellan varandra. Det gäller bland annat hur konsumenten kan använda tjänsten. Det ska exempelvis tydligt framgå om det finns blockeringar av tjänster och begränsningar av hastigheter i mobil- och internetabonnemang, säger Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen på PTS.

Branschen har nu möjlighet att enas om tydlig och jämförbar information till sina kunder genom frivilligt samarbete. Parallellt arbetar PTS med att ta fram tvingande regler för operatörerna för det fall att branschen inte hittar fungerande lösningar.

För att vara ännu mer tillgängliga kommer PTS att lansera en sida på Facebook dit konsumenter kan vända sig med frågor.

God hjälp kan konsumenterna också få hos Telekområdgivarna dit de kan vända sig inför ett köp och för goda råd om konsumenters rättigheter och skyldigheter.

De berörda operatörerna har informerats om att Telepriskollen stänger den 30 april 2012.

För mer information:
Anna Boström, tfn: 0736-44 55 23 
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om Telepriskollen

Prisjämförelsesajten Telepriskollen lanserades 2005 som ett samarbete mellan PTS och Konsumentverket. I dag tillhandahålls Telepriskollen av PTS. Syftet är att hjälpa konsumenter att jämföra priser och villkor för elektroniska kommunikationstjänster. I dag omfattar Telepriskollen cirka 2 500 produkter som fördelas mellan 80 medverkande operatörer. Webbplatsen har mellan 12 000 och 20 000 besökare per månad.