2014


Stormen har haft en relativt liten påverkan på fast och mobil kommunikation.

27 oktober 2016


Berec höll plenarmöte i Rom 25-26 september. Arrangemanget var en del i Göran Marbys ordförandeskap i Berec under 2014.

30 september 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat i ett tvistlösningsärende som gäller TeliaSoneras prissättning av LLUB-tjänster under 2007 och 2008.

18 december 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att följa händelseutvecklingen kring stormen Alexander.

12 december 2014


Telefonilösningarna via mobilnäten, som ersätter den fasta telefonin i områden där Telia monterar ner telenätet, fungerar bättre än tidigare. Däremot har telebolagen som hyr in sig i Telias nät blivit sämre på att informera sina kunder om förändringarna. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en utvärdering av teknikskiftet.

3 november 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av hur operatörer ser till att den utrustning de tillhandahåller sina kunder är säker och att kundernas uppgifter är skyddade.

3 november 2014


PTS presenterar sina förslag till skyldighetsbeslut om lokalt och centralt tillträde i ett tredje samråd. Marknaden har till den 24 november på sig att lämna synpunkter.

28 oktober 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag Bahnhof att återuppta lagringen av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Operatören lagrar sedan april endast uppgifter av kommersiella skäl.

27 oktober 2014


”Fejjan för alla” är en Facebook-tjänst för personer med dövblindhet och synskador som Post- och telestyrelsen (PTS) tillhandahåller. Nu kan tjänsten vinna en Guldmobil för årets initiativ.

24 oktober 2014


Svårigheter att förstå information, bristande kvalitet, vilseledande marknadsföring och problem med att byta operatör. Det är de största konsumentproblemen på marknaden för elektronisk kommunikation, enligt en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS).

22 oktober 2014