Flest snabba bredbandsabonnemang i Sverige

2014-06-26

Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer. Det visar 2013 års sammanställning av telekomstatistik från fem nordiska och tre baltiska länder, som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i dag.

I Sverige finns en stark efterfrågan på snabbt bredband. Det visar sig genom att Sverige har flest abonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer jämfört med våra grannländer. Drygt var tionde svensk har ett sådant abonnemang. Lettland ligger tvåa i sammanställningen där var elfte lett har ett abonnemang på 100Mbit/s eller mer. Övriga länder ligger ganska långt efter med ett snabbt bredbandsabonnemang på var tjugonde person eller mer.

Finland i topp på dataförbrukning och mobilsamtal

Förra året utmärkte sig Sverige som det mest datahungriga landet i Norden. Vi hade då en förbrukning på 12 gigabyte per mobilt bredbandsabonnemang och år. Svenskarna konsumerar fortfarande mycket data: 2013 låg siffran på 19 gigabyte per abonnemang och år. Men Finland har nu gått om Sverige med en förbrukning på 21 gigabyte per abonnemang och år.

Liksom förra året ligger finländarna i topp vad gäller mobilsamtal. Under 2013 har de pratat i snitt 2500 minuter per abonnemang och år. Svenskarna ligger på ca 2100 minuter.

Sms och fasttelefoni minskar i hela Norden

Sms:andet minskar i de flesta länder, och kraftigast i Sverige . De flitigaste sms:arna under 2013 är litauerna som skickar fler än 1 500 meddelanden per abonnemang och år.

Antalet abonnemang på fast telefoni minskar i samtliga länder. Däremot ökar IP-telefoni i alla länder utom Finland.

Samtliga siffror ovan inkluderar både privat- och företagskunders abonnemang och förbrukning.

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker, tfn: 0736-44 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Statistik för den nordiska och baltiska telemarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad och bearbetad av den nordiska och baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic & Baltic Group on Statistics, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.