PTS förelägger Bahnhof att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-10-27

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag Bahnhof att återuppta lagringen av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Operatören lagrar sedan april endast uppgifter av kommersiella skäl.

PTS ansvarar för tillsyn över de regler i lagen om elektronisk kommunikation som rör lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Förvaltningsrätten i Stockholm har i ett avgörande den 13 oktober bedömt att de svenska reglerna angående detta ska gälla.

Det innebär att operatörer är skyldiga att i sex månader lagra olika uppgifter som uppstår vid kommunikation, för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel polisen. Bahnhof har upphört att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål och lagrar nu endast vissa uppgifter av kommersiella skäl, t.ex. som underlag för fakturering.

Bahnhof ska återuppta datalagring enligt reglerna senast från och med den 24 november. Föreläggandet är förenat med ett vite på 5 000 000 kronor.

Mer information:
Staffan Lindmark, nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-644 57 36
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55