PTS lämnar åtgärdslista för ökad mobiltäckning till it-ministern

2014-06-12

Tilldelning av 700 MHz-bandet, arbete med inomhustäckning, utredning av samhällsmaster och ökad tillsyn och mätning är exempel på åtgärder som ska öka mobiltäckningen och ge bättre mobilnät.

Nu har Post- och telestyrelsen (PTS) lämnat en 11-punktslista med myndighetens åtgärder för bättre mobiltäckning till it-minister Anna-Karin Hatt.

- Mobila tjänster har blivit allt viktigare för oss och behoven av bättre täckning och högre kapacitet finns i hela landet, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

PTS arbetar såväl på längre sikt med spektrumtilldelningar och bättre frekvensutnyttjande som med åtgärder som på relativt kort sikt kan ge förbättringar. Nu har vi sammanställt dessa åtgärder i ett underlag till it-ministern.

Sammanställningen omfattar även robusthetshöjande åtgärder, utredning om hur satellitteknik kan komplettera mobilnäten och konsumentinformation.

PTS har under 2013 och 2014 lämnat flera rapporter till regeringen om mobiltäckningen. Dessa har berört uppdrag om kartläggning av mobiltäckning och kapacitet, stickprovsmätningar, bättre konsumentinformation och mer rättvisande täckningskartor samt genomförande av regionala dialogmöten för bättre täckning. 

Läs mer om regeringsuppdragen och om PTS arbete med mobiltäckning

Ta del av PTS åtgärdslista

 

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

11-punktslistan i korthet:

 • Tilldelning av 700 MHz-bandet för att få bättre mobiltäckning.
 • ”Samhällsmaster” för att främja mobiltäckning.
 • Förbättrad inomhustäckning inklusive wifi.
 • Uppföljning av mobiltäckning genom tillsyn och mätning.
 • Stöd till regionalt arbete med mobiltäcknings- och bredbandsfrågor.
 • Insatser för robusthet och hantering av elstörningar.
 • Information för konsumenter på mobil- och bredbandsmarknaden.
 • Utredning om bredband och ip-telefoni via satellit.
 • Branschöverenskommelse om miniminivåer för fibernät.
 • Ökad kunskap om betalterminaler i mobilnät.
 • Användning av frekvenser i syfte att möta efterfrågan på trådlösa tjänster.