2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram ett utkast till uppdaterad kalkylmodell för mobilnät och vill ha marknadens synpunkter på detta arbete senast den 17 april 2015.

18 mars 2016


Just nu är det störningar på mobiltelefonin i stora delar av landet. Störningarna kan även påverka internet. PTS följer frågan och står i kontakt med operatörerna. Aktuell driftinformation finns på operatörernas webbplatser.

23 februari 2016


De berörda operatörerna har under eftermiddagen bekräftat till PTS att de störningar i mobilnäten som drabbat landet under dagen nu är avhjälpta.

23 februari 2016


De svenska priserna för att ringa med mobiltelefonen utomlands ligger under det pristak som gäller inom EU. Dataanvändning blir dock i genomsnitt billigare genom de särskilda prisplaner som vissa operatörer erbjuder, än EU:s datapristak. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014”.

17 februari 2016


Priser på fiberanslutningar av villor och internetabonnemang baserat på fiberanslutning skiljer sig mycket åt. Prisskillnaderna och svårigheten att överblicka vad olika erbjudanden innehåller är ett stort konsumentproblem just nu. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014”.

13 februari 2016


PTS föreslår nya regler om driftsäkerhet för att säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Förslagen skickas nu på remiss. Sista svarsdatum är den 23 februari 2015.

26 januari 2016


Anmälan om deltagande senast 15 januari 2016.

18 december 2015


Boka in dagen redan nu!

18 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

17 december 2015


Vid årsskiftet träder nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. PTS publicerar nu en plan för tillsyn där en granskning av de nya reglerna ingår.

16 december 2015